نوشته‌ها

خطای PRVF-5636 در هنگام نصب Oracle database RAC 11g R2

خطای PRVF-5636 در هنگام نصب Oracle database RAC 11g R2 قبل از نصب رک از دستور زیر استفاده می کنید تا مطمئن شوید همه چی درست است [grid@rac1 ]$ ./runcluvfy.sh stage -pre crsinst -n rac1,rac2 -fixup -verbose بعضی وقتها در انتها با پیام خطای زیر مواجه می شوید بعنوان نمونه روی یک node مشکل ندارد ولی روی node دیگر مشکل دارد PRVF-5636 : The DNS response time for an unreachable node exceeded 15000 ms on following nodes: rac1, rac2 رفع مشکل: