نوشته‌ها

خواندن فایل های یک پوشه و ریختن آنها در blob

در این سری از فیلم های آموزشی رایگان اوراکل کده  نحوه خواندن فایل…