نصب اوراکل ۱۱g روی ویندوز ۱۰

در این مجموعه موارد زیر را یاد خواهید گرفت:
این قسمتها مربوط به دوره Oracle Administration Workshop I می باشد که در ابتدای دوره Oracle SQL fundamental I که بیان می شود تا کاربران با محیط بانک اطلاعاتی اوراکل و ابزارهای مختلف آشنا شوند.

مقدمه و مبانی پایگاه داده

قسمت ۱ :
– نصب و راه اندازی بانک اطلاعاتی اوراکل روی ویندوز ۱۰ (نحوه نصب روی ویندوزهای دیگر نیز مشابه هست و هیج فرقی ندارد)
– نحوه ایجاد listener باکارت شبکه و بدون آن
– ایجاد بانک اطلاعات اوراکل 11g نسخه 11.2.0.4

قسمت ۲:
تنظیمات listener با IP های مختلف، localhost و یا 127.0.0.1

قسمت ۳:
نصب java نسخه ۶۴ بیتی و Sqldeveloper 4.1.3 و تنظیمات آن

قسمت ۴:
– ایجاد یک connection به بانک اوراکل در محیط Sqldeveloper
– ریجستر کردن بانک اوراکل در listener
– فعال کردن کاربر scott  برای آزمایش اتصال به بانک اوراکل

قسمت ۵:
تغییر IP برای listener و نحوه اتصال Sqldeveloper به بانک اوراکل

قسمت ۶:
-نحوه نصب و تنطیمات ابزارهای ۳۲ ویا ۶۴ بیتی برای اتصال به اوراکل
-ابزار  plsqlDeveloper
-ابزار Toad
-نصب java نسخه ۳۲ بیتی و تنظیمات  SqlDeveloper برای استفاده آن
– نحوه استفاده محیط sqldeveloper از oracle client بجای java

قسمت ۷:
-نحوه پارسی سازی محیط plsqldeveloper
-تعریف characterset صحیح در سمت کلاینت
-تعریف کاراکترست های AR8MSWIN1256, UTF8, AL16UTF8, AL32UTF8

قسمت ۸:
نصب و راه اندازی oracle client 11g نسخه ۶۴ بیتی