فیلم های آموزشی رایگان

خواندن فایل های یک پوشه و ریختن آنها در blob

windows sharing and using in Linux

نصب و راه اندازی oracle database 12c

تنظیمات OMF در اوراکل

نصب و راه اندازی NTP – Chrony

نصب اوراکل ۱۱g روی ویندوز ۱۰

مقدمه و مبانی پایگاه داده اوراکل

نصب و راه اندازی oracle ASM 11g R2