خطای PRVF-5636 در هنگام نصب Oracle database RAC 11g R2

خطای PRVF-5636 در هنگام نصب Oracle database RAC 11g R2

قبل از نصب رک از دستور زیر استفاده می کنید تا مطمئن شوید همه چی درست است

[grid@rac1 ]$ ./runcluvfy.sh stage -pre crsinst -n rac1,rac2 -fixup -verbose

بعضی وقتها در انتها با پیام خطای زیر مواجه می شوید بعنوان نمونه روی یک node مشکل ندارد ولی روی node دیگر مشکل دارد

PRVF-5636 : The DNS response time for an unreachable node exceeded 15000 ms on following nodes: rac1, rac2

رفع مشکل:

روی DNS server فایل زیر را اصلاح کنید

# vim /var/named/chroot/etc/named.conf

حالا “.” zone را تغییر دهید

قبل از تغییرات:

zone “.” in {
type hint;
file “named.ca”;
};

 

بعد از تغییرات:

 

zone “.” in {
type hint;
//file “named.ca”;
file “/dev/null”;
};

 

حالا DNS server را دوباره راه اندازی کنید
روی لینوکس های نسخه ۶:

# /etc/init.d/named restart

روی لینوکس های نسخه ۷:

# systemctl restart named.service

حالا دوباره دستور زیر را تکرار کنید:

[grid@rac1 ]$ ./runcluvfy.sh stage -pre crsinst -n rac1,rac2 -fixup -verbose

 

موفق باشید.

اوراکل کده